محاسبه بار حرارتی و دبی آبگرم ساختمان مسکونی

ورود
در نرم افزار محاسبه حجم مخزن آبگرم ساختمان مسكونی، میزان ظرفیت مخزن جهت تأمین آبگرم ساختمان، به دو روش تخمینی و دقیق محاسبه می گردد. بیشتر بدانید

ورودی ها
 • تعداد واحد:

  در این قسمت تعداد آپارتمانهایی که به آبگرم نیاز دارند را وارد می نماییم.
 • مساحت متوسط هر واحد :

  ممکن است در هر ساختمان واحدهایی با متراژهای مختلف داشته باشیم، لذا در این قسمت متوسط متراژ یک واحد را وارد می نماییم.
 • تعداد کل دوش ها:

  در این قسمت باید مجموع کل دوش های موجود در ساختمان را وارد نماییم. می توانیم از دکمه های افزایش و کاهش کنار باکس نیز استفاده نماییم. در صورت عدم وجود، عدد صفر را وارد نمایید.
 • تعداد کل سینک ظرفشویی:

  منظور از این قسمت، مجموع کل سینک های موجود در ساختمان (تمام واحدها) می باشد. می توانیم از دکمه های افزایش و کاهش کنار باکس نیز استفاده نماییم. در صورت عدم وجود، عدد صفر را وارد نمایید.
 • تعداد کل ماشین لباسشویی:

  منظور مجموع کل ماشین های لباسشویی موجود در ساختمان مسکونی می باشد. می توانیم از دکمه های افزایش و کاهش کنار باکس نیز استفاده نماییم. در صورت عدم وجود، عدد صفر را وارد نمایید.
 • تعداد کل ماشین های ظرفشویی:

  معمولا در هر واحد یک ماشین ظرفشویی قرار میگیرد که در این قسمت باید مجموع کل ماشین های ظرفشویی موجود در ساختمان مسکونی را وارد نماییم. در صورت عدم وجود، عدد صفر را وارد نمایید.
 • تعداد کل روشویی و توالت:

  در این بخش باید مجموع تمام روشویی ها و توالت های کل ساختمان را وارد نماییم. می توانیم از دکمه های افزایش و کاهش کنار باکس نیز استفاده نماییم. در صورت عدم وجود، عدد صفر را وارد نمایید.
خروجی ها
 • حجم مخزن آبگرم:

  ظرفیت مورد نیاز جهت تأمین آبگرم کل ساختمان مسکونی را بر اساس لیتر محاسبه می نماید.
 • بار حرارتی مخزن آبگرم:

  میزان گرمایی که مخزن باید در یک ساعت تأمین نماید را بر اساس Kcal/hr محاسبه کرده و نمایش می دهد.
 • حجم مخزن آبگرم:

  نرم افزار محاسبه حجم مخزن آبگرم ، ظرفیت مخزن مورد نیاز جهت تأمین آبگرم کل ساختمان مسکونی را بر اساس لیتر محاسبه کرده و به نمایش می گذارد.
 • بار حرارتی مخزن آبگرم:

  میزان گرمای منتقل شده به آب بهداشتی توسط مخزن را بر اساس Kcal/hr محاسبه نموده و نمایش می دهد.
 • دبی آبگرم تولیدی مخزن:

  میزان آب قابل تأمین توسط مخزن آبگرم را بر اساس لیتر بر ساعت محاسبه می نماید.
 • دبی لحظه ای آبگرم:

  منظور از این قسمت، تعیین مقدار آبی است که بصورت لحظه ای در ساختمان مصرف می شود. اگر این مقدار را می دانید بصورت دستی وارد نموده در غیر اینصورت می توانید از لینک محاسبه استفاده نمایید. با زدن لینک محاسبه وارد ماژول محاسبه بار حرارتی و دبی آبگرم می شوید و پس از وارد نمودن اطلاعات مورد نیاز، مقدار دبی آبگرم بهداشتی محاسبه شده و به شما نمایش می دهد. با زدن دکمه بازگشت نتیجه این مقدار در باکس مربوطه درج می گردد.
منابع : - مراجعات سریع (محمدرضا سلطاندوست)
- محاسبات تاسيسات ساختمان (مهندس سيد مجتبی طباطبايی)
- 2011 ASHRAE Handbook—HVAC Applications


کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.