نرم افزار محاسبه حجم مخزن ذخیره سوخت


محاسبه حجم مخزن ذخیره سوخت
چکیده :

از دیر باز ذخیره سوخت در زمستان برای بشر دارای اهمیت خاصی بوده است. اکنون نیز با وجود تکنولوژی های جدید ، بازهم ذخیره سوخت دارای اهمیت ویژه ای می باشد. در ساختمانها و صنایعی که از مشعل های گازوییل سوز استفاده می کنند باید مقداری سوخت بعنوان ذخیره در یک مخزن دپو شود تا به مرور استفاده شود. لذا ما در این مقاله به توصیف مخزن سوخت، استاندارد طراحی مخزن سوخت و محاسبه حجم مخزن سوخت می پردازیم. در نهایت نرم افزار محاسبه حجم مخزن سوخت در سایت ترموسافت را به شما معرفی می کنیم. (لینک زیر)

مخزن ذخیره :

به مخزنی که در آن یک سیال بصورت اتمسفریک یا تحت فشار دپو شود منبع ذخیره گفته می شود.

منبع ذخیره سوخت :

هنگامی که بخواهیم سوخت را برای یک سیستم برای مدت زمانی مشخص ذخیره کنیم به مخزن ذخیره سوخت نیاز خواهیم داشت. از منبع سوخت برای ذخیره گازوئیل،بنزین یا نفت استفاده می شود.

حجم مخزن ذخیره سوخت

جنس مخزن ذخیره :

: معمولا منبع گازوئیل،منبع بنزین یا دیگر منابع سوخت از جنس فولادی کربن استیل با کد ST37-2 یا SA283 Gr.C و یا در موارد معدودی از جنس SS304 ساخته می شوند.

استاندارد طراحی مخزن سوخت :

برای ایمنی مخازن در هنگام استفاده، باید ساخت مخازن سوخت طبق استانداردهای خاصی انجام شود. در ایران معمولا ساخت منابع سوخت بر حسب استانداردهای API650,API620 یا BS2594 و مشابه آنها انجام می شود.

محاسبه حجم مخزن سوخت :

برای تعیین ظرفیت مخزن سوخت ابتدا باید دبی مصرف را بدانیم. بعنوان مثال در یک مشعل گازوییل با توجه کاتالوگ سازنده آن و یا محاسبات مربوط به مشعل، دبی لحظه ای سوخت بر حسب لیتر در ساعت بدست می آید.

فرمول محاسبه مصرف سوخت مشعل:

m =Q(Burner) / Q(Fuel)

m: دبی مصرف سوخت بر حسب (Lit/hr) است
Q(Burner): ظرفیت حرارتی مشعل بر حسب (Kcal/hr) می باشد.
Q(Fuel): ظرفیت حرارتی سوخت برحسب (Kcal/hr)/Lit

سپس بر حسب فرمول زیر حجم مخزن سوخت بدست می آید.

V(Lit) =m(Lit/hr) * H * D

H:ساعت کار مشعل در کل 24 ساعت (معمولا 16 ساعت در شبانه روز)
D: تعداد روزهای مورد نیاز برای ذخیره

نرم افزار محاسبه ظرفیت مخزن سوخت و گازوییل :

در سایت ترموسافت-بخش محاسبه مخزن ذخیره سوخت ، می توانید با وارد کردن مصرف سوخت مشعل و تعداد روز جهت ذخیره سوخت ، حجم منبع گازوئیل را محاسبه نمایید.

اگر مصرف سوخت مشعل را نمی دانید با فشردن لینک زیر ، می توانید به راحتی آنرا نیز محاسبه نمایید.

کلمات کلیدی:
مخزن سوخت,مخزن گازوئیل,مخزن گازوییل,مخزن گازوعیل,مخزن بنزین,مخزن ذخیره بنزین,مخزن گاز,حجم مخزن گازوییل,حجم مخزن گازوئیل,حجم مخزن گازوعیل,ظرفیت مخزن سوخت,ظرفیت مخزن گازوییل,ظرفیت مخزن گازوئیل,ظرفیت مخزن گازوعیل,مخزن ذخیره سازی سوخت,مخازن سوخت,مخازن گازوئیل,مخازن گازوییل,مخزن زیر زمینی سوخت,مخزن دفنی سوخت,مخزن دفنی گازوییل,انواع مخازن سوخت,انواع مخزن سوخت,قیمت مخزن سوخت,قیمت مخزن گازوئیل,قیمت مخزن نفت,استاندارد مخازن سوخت,لیست قیمت مخزن سوخت,لیست قیمت مخزن گازوییل,ساخت مخزن سوخت,سازنده مخزن سوخت,تولید کننده مخزن سوخت,روش پاکسازی مخزن سوخت,طراحی مخزن سوخت,استاندارد مخزن سوخت,استاندارد طراحی مخزن سوخت,فرمول حجم مخزن سوخت,فرمول تعیین ظرفیت مخزن سوخت,استاندارد مخازن گازوئیل,محاسبه مخزن سوخت, محاسبه مخزن گازوئیل, محاسبه مخزن گازوییل, محاسبه مخزن گازوعیل,محاسبه مخزن بنزین, محاسبه مخزن ذخیره بنزین, محاسبه مخزن گاز, محاسبه حجم مخزن گازوییل, محاسبه حجم مخزن گازوئیل,محاسبه حجم مخزن گازوعیل,محاسبه ظرفیت مخزن سوخت,محاسبه ظرفیت مخزن گازوییل,محاسبه ظرفیت مخزن گازوئیل,محاسبه ظرفیت مخزن گازوعیل,مخزن چند لیتری,حجم مخزن چند لیتر,فرمول محاسبه حجم مخزن سوخت,فرمول محاسبه حجم مخزن گازوئیل,تعیین حجم مخزن گازوییل, تعیین حجم مخزن گازوئیل, تعیین حجم مخزن گازوعیل, تعیین ظرفیت مخزن سوخت, تعیین ظرفیت مخزن گازوییل, تعیین ظرفیت مخزن گازوئیل, تعیین ظرفیت مخزن گازوعیل, تعیین حجم مخزن ذخیره سوخت,تعین حجم مخزن گازوییل, تعین حجم مخزن گازوئیل, تعین حجم مخزن گازوعیل, تعین ظرفیت مخزن سوخت, تعین ظرفیت مخزن گازوییل, تعین ظرفیت مخزن گازوئیل, تعین ظرفیت مخزن گازوعیل,منبع سوخت,منبع گازوئیل,منبع گازوییل,منبع گازوعیل,منبع بنزین,منبع ذخیره بنزین,منبع گاز,حجم منبع گازوییل,حجم منبع گازوئیل,حجم منبع گازوعیل,ظرفیت منبع سوخت,ظرفیت منبع گازوییل,ظرفیت منبع گازوئیل,ظرفیت منبع گازوعیل,منبع ذخیره سازی سوخت,منابع سوخت,منابع گازوئیل,منابع گازوییل,منبع زیر زمینی سوخت,منبع دفنی سوخت,منبع دفنی گازوییل,انواع منابع سوخت,انواع منبع سوخت,قیمت منبع سوخت,قیمت منبع گازوئیل,قیمت منبع نفت,استاندارد منابع سوخت,لیست قیمت منبع سوخت,لیست قیمت منبع گازوییل,ساخت منبع سوخت,سازنده منبع سوخت,تولید کننده منبع سوخت,روش پاکسازی منبع سوخت,طراحی منبع سوخت,استاندارد منبع سوخت,استاندارد طراحی منبع سوخت,فرمول حجم منبع سوخت,فرمول تعیین ظرفیت منبع سوخت,استاندارد منابع گازوئیل,محاسبه منبع سوخت, محاسبه منبع گازوئیل, محاسبه منبع گازوییل, محاسبه منبع گازوعیل, محاسبه منبع بنزین, محاسبه منبع ذخیره بنزین, محاسبه منبع گاز, محاسبه حجم منبع گازوییل, محاسبه حجم منبع گازوئیل, محاسبه حجم منبع گازوعیل,محاسبه ظرفیت منبع سوخت,محاسبه ظرفیت منبع گازوییل,محاسبه ظرفیت منبع گازوئیل,محاسبه ظرفیت منبع گازوعیل,منبع چند لیتری,حجم منبع چند لیتر,فرمول محاسبه حجم منبع سوخت,فرمول محاسبه حجم منبع گازوئیل,تعیین حجم منبع گازوییل, تعیین حجم منبع گازوئیل, تعیین حجم منبع گازوعیل, تعیین ظرفیت منبع سوخت, تعیین ظرفیت منبع گازوییل, تعیین ظرفیت منبع گازوئیل, تعیین ظرفیت منبع گازوعیل, تعیین حجم منبع ذخیره سوخت,تعین حجم منبع گازوییل, تعین حجم منبع گازوئیل, تعین حجم منبع گازوعیل, تعین ظرفیت منبع سوخت, تعین ظرفیت منبع گازوییل, تعین ظرفیت منبع گازوئیل, تعین ظرفیت منبع گازوعیل
Fuel tank, diesel tank, diesel tank, gas oil tank, gasoline tank, gasoline storage tank, gas tank, gas oil tank volume, gas oil tank volume, gas oil tank volume, fuel tank capacity, gas oil tank capacity, gas oil tank capacity, gas oil tank capacity, fuel storage tank, fuel tanks, diesel tanks, diesel tanks, underground fuel tank, fuel burial tank, diesel burial tank, types of fuel tanks, types of fuel tanks, price of fuel tank, price of diesel tank, price of oil tank, standard of fuel tanks fuel tank price list, diesel tank price list, fuel tank construction, fuel tank manufacturer, fuel tank manufacturer, fuel tank cleaning method, fuel tank design, fuel tank standard, fuel tank design standard, fuel tank volume formula, capacity determination formula Fuel tank, standard diesel tanks, fuel tank calculation, diesel tank calculation, diesel tank calculation, gas oil tank calculation, gasoline tank calculation, gasoline storage tank calculation, gas tank calculation, diesel tank volume calculation, diesel tank volume calculation, gas oil tank volume calculation Calculation of fuel tank capacity, calculation of diesel tank capacity, calculation of diesel tank capacity, calculation of gas and oil tank capacity, multi-liter tank, multi-liter tank volume, fuel tank volume calculation formula, diesel tank volume calculation formula, diesel tank volume determination, tank volume determination Diesel, determining the volume of the diesel tank, determining the capacity of the fuel tank, determining the capacity of the diesel tank, determining the capacity of the diesel tank, determining the capacity of the diesel tank, determining the volume of the fuel storage tank, determining the volume of the diesel tank, determining the volume of the diesel tank, determining the volume of the diesel tank, determining the capacity Fuel tank, determining the capacity of the diesel tank, determining the capacity of the diesel tank, determining the capacity of the gas and oil tank, fuel source, diesel source, diesel source, gas and oil source, gasoline source, gasoline storage source, gas source, volume of diesel source, volume of diesel source, volume of source Gas and oil, fuel source capacity, diesel source capacity, diesel source capacity, gas and oil source capacity, fuel storage source, fuel sources, diesel sources, diesel sources, underground fuel source, fuel burial source, diesel burial source, types of fuel sources, types fuel source, fuel source price, diesel source price, oil source price, fuel source standard, fuel source price list, diesel source price list, fuel source construction, fuel source manufacturer, fuel source manufacturer, fuel source cleaning method, fuel source design Fuel source standard, fuel source design standard, fuel source volume formula, fuel source capacity determination formula, diesel source standard, fuel source calculation, diesel source calculation, diesel source calculation, gas source calculation, gasoline source calculation, gasoline storage source calculation, Gas source calculation, diesel source volume calculation, diesel source volume calculation, gas source volume calculation, fuel source capacity calculation, diesel source capacity calculation, diesel source capacity calculation, gas source capacity calculation, several liter source, several liter source volume, calculation formula The volume of the fuel source, the formula for calculating the volume of the diesel source, determining the volume of the diesel source, determining the volume of the diesel source, determining the volume of the gas and fuel source, determining the capacity of the fuel source, determining the capacity of the diesel source, determining the capacity of the diesel source, determining the capacity of the gas and fuel source, determining the volume of the fuel storage source Determining the volume of diesel source, determining the volume of diesel source, determining the volume of diesel source, determining the capacity of fuel source, determining the capacity of diesel source, determining the capacity of diesel source, determining the capacity of diesel source

کلیه حقوق این سایت متعلق به گروه فنی مهندسی ترموسافت می باشد.